Công dụng của kẽm trong việc bảo vệ cơ thể khỏi bệnh ung thư