Người đái tháo đường có bị ảnh hưởng xương khớp hay không?