Trà xanh – Loại nước uống tốt cho người tiểu đường